Meld ulovlig markedsføring og salg af byggevarer

Vær opmærksom på, at jo flere oplysninger du indberetter, desto bedre kan vi vurdere anmeldelsen. Alle felter bedes derfor, så vidt muligt, udfyldes.

Identifikation af byggevaren

Dokumentation

Som anmelder, skal du vedhæfte dokumentation, f.eks. i form af fotos, skærmdumps, brochurer eller lign., som beskriver den konkrete byggevare, der vurderes at være ulovlig.
Formålet er at sikre, at der er fuld klarhed over den konkrete byggevare, samt at sikre, at evt. ulovlige forhold er dokumenteret på anmeldelsestidspunktet.

Uploadkrav

Oplysninger om den virksomhed, som anmeldes for ulovlige forhold

Adresse

Oplysninger om anmelder

Adresse