Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Walking Unicorn

Happy Monkey Electric Walking Unicorn

Produktbeskrivelse

Produktet lever ikke op til kravene om max snorlængde for legetøj, hvilket medfører risiko for kvælning. 

Har du købt produktet skal du stoppe med at bruge det. 

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
AliExpress
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.