Farlige produkter

Varmedunk

Desswerrum

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.


Dato: 05.09.2018

Produktbeskrivelse

Efter slitage kan der gå hul på dunken, hvilket kan få den til at lække vand. Hvis vandet kommer ud af beholderen, så er der fare for forbrændinger.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Flere
Anden information

Varmedunken tilbagekaldes. For yderligere oplysninger, kontakt da den forhandler hvor produktet er købt.