Farlige produkter

Udendørs strømforsyning til overvågningskamera

Arlo, VMA4700-100PES

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.

Dato: 18.12.2018

Produktbeskrivelse

Der er mulighed for at der kan trænge vand ind i forbindelsen mellem kameraet og stikket fra strømforsyningen.
Dette kan medføre en kortslutning og deraf følgende risiko for brand og evt. elektrisk stød.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Flere forskellige
Anden information

Fabrikanten har frivilligt kaldt produktet tilbage fra slutbrugerne.
Stop brugen af produktet og kontakt forhandleren hvor produktet er købt.