Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Udendørs strømforsyning til overvågningskamera

Arlo, VMA4700-100PES

Produktbeskrivelse

Der er mulighed for at der kan trænge vand ind i forbindelsen mellem kameraet og stikket fra strømforsyningen.
Dette kan medføre en kortslutning og deraf følgende risiko for brand og evt. elektrisk stød.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Flere forskellige
Anden information

Fabrikanten har frivilligt kaldt produktet tilbage fra slutbrugerne.
Stop brugen af produktet og kontakt forhandleren hvor produktet er købt.