Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Trælegetøj

Trælarve, artikel nr. 2673

Produktbeskrivelse

Der er risiko for at larvens snor kan knække, hvorved små dele frigøres og udgøre en fare for kvælning. Forbrugerne bør stoppe med at bruge produktet og tilbagelevere det til butikken, hvor det er købt.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Diverse butikker og internetbutikker
Anden information

Fabrikanten tilbagekalder produktet fra butikker og internetbutikker.