Farlige produkter

Slagleudstyr

Slagleudstyr til buskryddere er farlige. Det er derfor forbudt såvel at sælge som at anvende denne type udstyr.

Dato er ikke tilgængelig

Arbejdstilsynet har stået for sagsbehandlingen. Sikkerhedsstyrelsen har overtaget området 1. december 2018.

Produktbeskrivelse

Billederne viser eksempler på slagleudstyr.

En buskrydder er ikke fra fabrikantens side beregnet til at blive monteret med slagletilbehør, der er derfor risiko for, at slaglen slides, så dele af den kan udslynges som et projektil og afstedkomme livsfare for omkringstående personer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om forbud mod slagleudstyr til buskryddere er implementering af EU-Kommissionens beslutning om, at EU-landene skal forbyde markedsføring af skæreenheder af slagletypen til håndbårne buskryddere.  

Dato

Produktdetaljer