Farlige produkter

Segboards

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået testet flere typer af segboards hos det akkrediterede testinstitut UL International Demko. De testede segboards er stikprøver fra fysiske butikker og internetbutikker, udtrukket af Sikkerhedsstyrelsen.

Dato er kun vejledende

Arbejdstilsynet har behandlet sagerne. Sikkerhedsstyrelsen har overtaget området fra 1. december 2018.

Produktbeskrivelse

Der er i alt testet 3 segboards, som er omfattet af EU’s Maskindirektiv, som Arbejdstilsynet er dansk myndighed for.

De 3 segboards har alle flere væsentlige uoverensstemmelser i forhold til de sikkerhedskrav, der gælder i Danmark. For alle 3 segboards viser testene at der er problemer med:

  • Batteripakkerne kan ved almindelig brug opvarmes så meget, at der er risiko for brand.
  • Manglende temperaturovervågning, hvilket betyder, at batterierne ved normal brug kan opvarmes så meget, at beskyttelsesfolie omkring batteripakken begynder at smelte. Alle 3 produkter antog temperaturer der overstiger batterifabrikantens specifikation med mere end 40 %.
  • Der er ikke ved testen forekommet kritiske energiudladninger batteripakken, men det kan ikke udelukkes at der ved almindelig brug kan opstå temperaturstigninger, der som følgevirkning kan antænde apparatet og bryde i brand.

På baggrund af testene har Arbejdstilsynet vurderet, at alle 3 produkter er så mangelfulde, at de ikke længere må markedsføres i Danmark. 2 af de 3 segboards er vurderet så farlige, at de skal tilbagekaldes fra forbrugerne.

Følgende segboards er testet:

  • Mærke ”Army/EcoFly S.2 incl. taske”, segboard, solgt af MySegboard.dk, Neptunvej 18, 8960 Randers. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.
  • Mærke ”EcoFly blå v2,0”, segboard, solgt af DANSK TELE & IT SUPPORT ApS, Arne Jacobsens alle 7, 2300 København S. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.
  • Mærke ”Sinox Balance Board”, segboard, solgt af Supply Forum Danmark ApS, Troensevej 11, 9220 Aalborg Ø. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.
Dato

Produktdetaljer