Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Romerlys

FAMILIE 6

Produktbeskrivelse

Der er risiko for, at romerlyset går af i for lav højde, hvilket medfører et for højt lydtryksniveau og gløder under 8 meter. Forbrugeren risikerer at blive ramt af effekter fra artiklen med alvorlig risiko for forbrændingsskader eller i værste fald øjenskader. Et for højt lydtryksniveau udgør en risiko for, at forbrugeren kan få en høreskade.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Fyrværkeri eksperten A/S
Anden information

Artiklen ”FAMILIE 6” romerlys med CE-reg.nr. 1170-F2-02107, varenr. 07016.6280 og batch nr. 20-15007, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.