Farlige produkter

Romerlys

The Crazy Vikings

Produktbeskrivelse

Der er risiko for, at romerlyset ikke har fuld funktion eller at ikke alle effekter i romerlyset går af ved afskydning. Ved forsøg på at genantænde romerlyset er der risiko for forbrænding og i værste fald øjenskader.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Artiklen 'The Crazy Vikings' med CE registreringsnr. 0163-F2-3376, varenummer JF5008 og batch nummer 18-01 må ikke sælges og skal trækkes tilbage fra markedet.