Farlige produkter

Røgalarm

S-home røgalarm

Produktbeskrivelse

Røgalarmen S-home yder ikke den fornødne advarsel i tilfælde af brand og kan sætte forbrugeren der har røgalarmen installeret i en potentielt farlig situation.

Sikkerhedstyrelsen vurderer, at produktet udgør en risiko og at det ikke lever op til kravene i reglerne på byggevareområdet. Røgalarmen har været bragt i omsætning og markedsført på det danske marked uden, at være testet ift. den gældende harmoniserede standard DS/EN 14604:2005/AC:2008 for røgalarmer.

Dato

Produktdetaljer

Importør
GSM Teknik ApS
Forhandler
www.Coop.shopping.dk, www.S-home.dk, www.gsmteknik.dk og Telekaeden.dk
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse om at stoppe salg og markedsføring af røgalarmen, samt tilbagekalde den fra forbrugeren. 
Anvendelse af produktet skal straks ophøre og GSM Teknik ApS skal kontaktes på e-mail mail@gsmteknik.dk for instruktioner om returnering.