Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Rangle


Produktbeskrivelse

En del af ranglen kan sætte sig fast i halsen på små børn og udgøre risiko for kvælning. Produktet lever ikke op til kravene om mærkning af legetøj.

Har du købt produktet, skal du holde op med at bruge det.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
AliExpress
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.