Farlige produkter

Rangle

Model Lolli, Model Zaubermonde

Produktbeskrivelse

Ranglerne tilbagekaldes fra forbrugerne. Dette skyldes, at produkterne indeholder små dele, som kan løsnes og derved udgøre en risiko for kvælning, hvis barnet putter de små dele i munden.

Vi anbefaler at I stopper med at bruge produktet og henvender jer til der hvor I har købt produktet for yderligere information.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Fabrikanten har igangsat salgsstop, tilbagetrækning fra salgsled og tilbagekaldelse fra forbrugerne af HABA ranglerne ”Lolli” og ”Zaubermonde”.
Produkterne er solgt gennem forskellige forhandlere i Danmark.