Farlige produkter

Rangle

Legetøj, Bertil Wood Rattle

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.


Dato: 23.03.2018

Produktbeskrivelse

Frigørelse af smådele, som kan udgøre en risiko for kvælning hos børn under 3 år.
Produktet skal returneres til købsstedet. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Mange forhandlere
Anden information

Der er foretaget en frivillig tilbagekaldelse. Se nedenstående link.