Farlige produkter

Raket

4" Kugleraket, CE-reg. nr. 1008-F2-69250208 og batchnr. 01-9404601-18

Produktbeskrivelse

Artiklen er farlig fordi der kan forekomme nedfaldende dele over 100 g.

Når en artikel har nedfaldende dele på mere end 100 g er der risiko for, at for-brugeren kan blive ramt. Hvis en person bliver ramt af nedfaldet, er der risiko for at få kraftige blå mærker, forstuvning, brud på knogle, hjernerystelse, samt øjen-skade. 

Dato

Produktdetaljer

Importør
BRILLIANT FIREWORKS ApS
Anden information

Artiklen '4" kugleraket' med CE registreringsnummer 1008-F2-69250208, batch nr. 01-9404601-18 og vare nr. 9401601 må ikke sælges og skal trækkes tilbage fra markedet.