Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Raket

Stevns Klint 2

Produktbeskrivelse

Der er risiko for at raketten sprænger ved jorden eller går af i for lav højde, hvilket medfører et for højt lydtryksniveau og gløder under 3 meter. Forbrugeren risikerer at blive ramt af effekter fra artiklen med alvorlig risiko for forbrændingsskader eller i værste fald øjenskader. Et for højt lydtryksniveau udgør en risiko for, at forbrugeren kan få en høreskade.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Fyrværkeri eksperten A/S
Anden information

Artiklen ”Stevns Klint 2” med CE-reg.nr. 0163-F2-5239, varenr. 07032.1231 og batch nr. 20-26068, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.