Farlige produkter

Quick-Wiring Kit

Powerfix, Modelnummer HG02035A, Version 01/2018

Produktbeskrivelse

Der er risiko for elektrisk stød og der kan opstå ild ved brug af produktet 'Quick-Wiring Kit'.

Forbrugere bør ophøre med at bruge produktet og kassere det eller levere det tilbage, til der hvor det er købt.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Tilbagekaldelsen omfatter udelukkende Quick-Wiring Kit med modelnummer HG02035A, version 01/2018.