Farlige produkter

Minidumper (motorbør)

Arbejdstilsynet har fastslået, at der generelt er alvorlig fare forbundet med baglæns kørsel med minidumpere, fordi operatøren kan blive klemt mellem maskinens styrebøjle og faste bygningsdele som f.eks. bygninger, træer eller plankeværk.

Dato er vejledende

Arbejdstilsynet har behandlet sagen. Sikkerhedsstyrelsen har overtaget området fra 1. december 2018.

Produktbeskrivelse

På baggrund af flere alvorlige ulykker, herunder en dødsulykke har Arbejdstilsynet gennemført tilsyn hos fabrikanter af minidumpere. I disse tilsyn blev der fokuseret på risikoen for klemning af operatøren ved baglæns kørsel, idet minidumpernes design lignede hinanden.

Gennem dialog har fabrikanterne truffet frivillige foranstaltninger for at sikre minidumperne. Fremadrettet er minidumpernes design ændret, og der er fremstillet ”sikkerheds-kits" til eftermontering på eksisterende minidumpere. De nye sikkerhedsanordninger bevirker, at minidumperen standser og reverserer, hvis operatøren er i fare for at blive klemt.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at minidumpere uden effektive sikkerhedsanordninger er farlige at anvende.

Ejer du en minidumper uden disse sikkerhedsanordninger, bør du derfor kontakte fabrikanten af minidumperen med henblik på at få eftermonteret ”sikkerheds-kits”.

Dato

Produktdetaljer