Farlige produkter

Løbehjul

JDBug, Kick Scooter

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.


Dato: 23.03.2017

Produktbeskrivelse

Løbehjulet kan foldes sammen når det skal transporteres. Ved denne funktion, kan brugeren få sine fingre i klemme ved foldemekanismen. Der kan i værste fald opstå alvorlige skader på en finger.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Kan være solgt i butikker og webshops
Anden information

På grund af risikoen for personskader har Sikkerhedsstyrelsen påbudt en importør at stoppe salget af produktet i Danmark. Det er kun de modeller, hvor der er klemfælder ved foldemekanismen.
Det kan ikke udelukkes, at løbehjulet kan være solgt forskellige steder og i forskellige udformninger.
Du kan kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet for at undersøge, hvordan du skal forholde dig.