Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Legetøj

Squishy, Delfin

Produktbeskrivelse

Produktet bærer ingen advarsler (heller ikke uegnet for børn under 3 år logoet). Produktet er ikke CE-mærket. Produktet lever ikke op til de sikkerhedskrav der stilles for produkter til børn under 3 år. Smådele kan rives af produktet meget nemt, hvilket udgør en kvælningsrisiko hos små børn.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Guma Gruppen ApS
Forhandler
www.squishyshoppen.dk (Guma Gruppen ApS)
Anden information

Brugen af produktet bør staks ophøre. Via nedenstående link kan man kontakte squishyshoppen for flere informationer.