Farlige produkter

Legetøj

Squishy, Jumbo

Produktbeskrivelse

Produktet bærer ingen advarsler (heller ikke uegnet for børn under 3 år logoet). Produktet er ikke CE-mærket. Produktet lever ikke op til de sikkerhedskrav der stilles for produkter til børn under 3 år. Smådele kan rives af produktet meget nemt, hvilket udgør en kvælningsrisiko hos små børn.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Brugen af produktet bør staks ophøre. Kontakt den forhandler hvor produktet er købt.