Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

LED lysstofrør

Komplet LED Lysstofrør med armatur, 90 cm, 9w, 4200k Neutral hvid

Produktbeskrivelse

Spændingsførende dele er tilgængelige, såfremt beskyttelseskappen i LED Lysstofrørets ende ikke monteres.
Derved kan der være fare for elektrisk stød.
Desuden er der ikke tilstrækkelig krybeafstand/luftafstand mellem strømførende dele og metaldele, der kan berøres.
Derved er der fare for elektrisk stød og brand.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Importøren tilbagekalder produktet samt lignende varianter og beder om, at man stopper med at bruge lysarmaturet.