Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Lampe

Ceiling Light: Radar Motion Detection

Produktbeskrivelse

Produktet var ikke tilstrækkeligt jordforbundet, og klemmerne var ikke tilstrækkeligt sikret mod utilsigtet løsning. Produktets mærkning var utilstrækkelig, produktets brugsanvisning var utilstrækkelig og indeholdt ikke de nødvendige sikkerhedsinstruktioner samt instruktioner for sikker og korrekt brug.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Amazon
Anden information

Produktet er ikke længere på platformen, men hvis du tidligere har købt det skal du stoppe med at bruge det.