Farlige produkter

Kompakttraktor, Ventrac 3200

Arbejdstilsynet har fundet mangler på kompakttraktoren af typen Ventrac 3200. Denne kompakttraktor er fremstillet af det amerikanske firma Venture Products Inc. i delstaten Ohio og importeret og distribueret i Danmark af H.C. Petersen

Dato er vejledende

Arbejdstilsynet har behandlet sagen. Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 overtaget området.

Produktbeskrivelse

Ventrac 3200 er farlig for brugeren, idet denne kompakttraktor mangler adskillige sikkerhedsforanstaltninger. Her er der blandt andet tale om mangel på sikkerhedssele og ROPS (roll over protection structure). Hermed risikerer føreren at blive mast, hvis kompakttraktoren vælter ved kørsel på skråninger eller ujævnt terræn. Derudover er der ingen afskærmning af knækledet, hvor man risikerer at komme i klemme, når traktoren drejer. Ligeledes mangler der afskærmning af drivremmene, som man risikerer at komme i kontakt med, hvis man forlader traktoren med tændt motor.

I forhold til fremtidig markedsføring af Ventrac 3200 vil fabrikanten forsyne kompakttraktoren med de nødvendige dele, for at den er sikker. Er man allerede i besiddelse af en Ventrac 3200-kompakttraktor, skal man tage kontakt til importøren, der vil udlevere de nødvendige dele uden beregning. Importøren, nu HCP Nordic, kan tilbyde montering.

Ekstra information
Datoen er vejledende
Dato

Produktdetaljer

Importør
HCP Nordic
Anden information

Arbejdstilsynet har behandlet sagen. Sikkerhedsstyrelsen har overtaget området fra 1. december 2018.