Farlige produkter

Kitchen play set

80pcs Kitchen & Food Toy Set

Produktbeskrivelse

Produktet kan frigive smådele, som udgør en kvælningsrisiko for småbørn.. Produktet lever ikke op til krav om mærkning af legetøj.

Har du købt produktet skal du stoppe med at bruge det.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
eBay og Amazon
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.