Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Interactive mat

Magic Pen Doodle Mat Board

Produktbeskrivelse

Produktet indeholder smådele, som udgør en kvælningsrisiko for småbørn. Produktet lever ikke op til krav om mærkning af legetøj.

Har du købt produktet skal du stoppe med at bruge det.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Magic Water
Forhandler
eBay
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.