Farlige produkter

Hybrid strømforsyning med power bank

Type LA45NM170

Produktbeskrivelse

Pga. en produktionsfejl kan dækslet falde af hvorved elførende dele bliver tilgængelige med risiko for livsfarlige elektriske stød til følge.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Dell Inc. Irland
Anden information

Dell.Inc har tilbagekaldt produkter der er produceret mellem 04-01-2017 og 15-03-2017 fra slutbrugerne.

Hvis man har et af de berørte produkter skal man stoppe brugen.