Farlige produkter

Vindmølle

Husstandsvindmølle fabrikat KVA Vind 6-10

Produktbeskrivelse

Husstandsvindmøllen fabrikat KVA Vind 6-10 udgør en alvorlig risiko, idet der er fare for at møllen kan styrte til jorden. Møllerne kan ikke modstå de belastninger, de udsættes for i forbindelse med anvendelse.

Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at mindst 22 møller er havareret, og vi vurderer, at der er fare for havari af flere møller som følge af overbelastning af materialerne på grund af vibrationer i møllen. Ved et havari kan nacelle og vinger falde til jorden, hvilket kan udgøre en alvorlig risiko for personer og ejendom i området.

Sikkerhedsstyrelsen har endvidere konstateret, at den medleverede brugsanvisning ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger vedr. eftersyn og vedligeholdelse af møllen.

Fabrikat

KVA Vind A/S, Borrisvej 10, Astrup, 6900 Skjern, Danmark.

Telefon +45 97 36 41 11

E-mail Info@KVA-Vind.dk

Hjemmeside http://kva-vind.dk/da

Nødvendige opdateringer

For at møllerne vil kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt er der behov for kontrol og opdatering af møllerne. Opdateringerne omfatter følgende:

  • Montering af rystesensor der stopper møllen i tilfælde af rystelser. Nogle møller har allerede fået eftermonteret rystesensor.
  • Opdatering af styringen således at møllen kommer hurtigt gennem den kritiske egenfrekvens under opstart.
  • Sikre at der er korrekt drænhul i vingerne.
  • Påføre pakning mellem vinge nav og vinge, således at der ikke kan trænge vand ind i vingen.
  • Efterlevering af en opdateret brugsanvisning, revision 13, april 2019, eller nyere. Kan downloades fra hjemmesiden www.kva-vind.dk/da/downloads, se under KVA Vind 10.

Sikkerhedsstyrelsen har påbudt KVA Vind A/S, at gennemføre ovennævnte opdateringer uden omkostninger for ejerne. Det er en forudsætning, at vindmølleejerne tillader, at KVA Vind A/S gennemfører opdateringerne på deres møller.

Forholdsregler til opdateringerne er gennemført

Indtil din mølle er blevet kontrolleret og opdateret, skal du holde øje med om møllen vibrerer eller svinger unormalt under brug. Hvis dette er tilfældet, skal du standse møllen og lade være med at bruge den, til den er blevet opdateret.

Møller som ikke viser tegn på unormale svingninger kan fortsat anvendes, men skal efterses og vedligeholdes i henhold til den opdaterede brugsanvisning.

Grundet det omfattende arbejde forbundet med opdateringerne, har KVA Vind A/S frem til den 1. maj 2020 til at gennemføre opdateringerne.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Opdateringerne gennemføres af KVA Vind A/S eller et andet servicefirma på vegne af KVA Vind A/S. Spørgsmål og henvendelser om aftaler vedr. opdatering skal rettes til KVA Vind A/S.