Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Hårtrimmer

UK Professional Hair Clippers Electric Hair Body Trimmers Cutting Machine Tools

Produktbeskrivelse

Produktet er markedsført med en adapter til permanent brug. Adapteren er udført med utilstrækkelig isolation og udgør en seriøs risiko for brand. Derudover er der en seriøs risiko for at brugeren kan komme i berøring med spændingsførende dele der medfører elektrisk stød. Produktet er ikke i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet samt Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
eBay
Anden information

Produktet er ikke tilgængelig på platformen, men hvis du tidligere har købt produktet skal du stoppe med at bruge det.