Farlige produkter

Gaskøleskab i campingvogn

Hobby, type 540 WLU

Produktbeskrivelse

Der er et større hul i/ved skabssiden, hvor køleskabet er monteret.
Køleskabe skal være installeret således, at forbrændingsluften tages fra det fri og røggassen skal ledes til det fri. Røggassen må ikke kunne trænge ind i selve campingvognens beboelsesrum.
Brugere/ejere af Hobby Campingvogn – model 540 WLU må ikke anvende det indbyggede køleskab på gas, da det ikke lever op til de gældende sikkerhedskrav i installationen.
Ved for stor udledning af kulilte(CO), kan der udledes giftige koncentrationer til beboelsesafsnittet – i værste fald med døden eller forgiftning til følge.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Distributør: Hobby Danmark ved Campex ApS, Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Øst
Forhandler
Solgt via Hobby forhandlere i Danmark
Anden information

Forbuddet gælder, indtil der er foretaget en konstruktionsændring på enhver vogn, der er solgt i Danmark.
Sikkerhedsstyrelsen har påbudt Hobby Danmark ved Campex ApS at foretage konstruktionsændring af de Hobby Campingvogne, model 540 WLU, der er videresolgt, såvel nye som brugte, og derved afhjælpe de forhold, der er årsag til faren for evt. udledning af kulilte i giftige koncentrationer.
Forbrugere kan rette henvendelse til forhandleren af campingvognen.