Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Gasgrill

O-Grill 500 og O-Grill 900T

Produktbeskrivelse

Apparatet er ikke lovligt at markedsføre i Danmark fordi importøren ikke har kunnet fremvise dokumentation i form af overensstemmelseserklæring og overensstemmelsesvurdering for apparatet. Samtidig mangler der en række lovpligtige danske påskrifter på apparatet, ligesom det ikke lever op til kravene om advarselsmærkning, og anvisninger på dansk. Slutteligt er apparatet ikke mærket med en række oplysninger, der er afgørende for en korrekt og sikker brug af apparatet, herunder eksempelvis hvilken gastype og hvilket gastryk apparatet anvendes med.

Dato

Produktdetaljer

Importør
ADD-ON AS, Oslo
Forhandler
Bauhaus og Silvan
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen har tilbagekaldt apparatet fra forbrugerne på grund af den manglende dokumentation for at apparatet er lovligt sammenholdt med, at forbrugeren kan placeres i en farlig situation ved brug af apparatet, fordi der ikke er korrekt mærkning og instruktioner for brugen af apparatet.
Det drejer sig udelukkende om O-Grill 500 og O-Grill 900T, der er solgt i byggemarkeder. Grill solgt hos campingforhandlere er ikke berørt.