Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Gasgril

O-Grill 500, O-Grill 600 og O-Grill 900T fra fabrikanten O-Glory

Produktbeskrivelse

Apparatet er ikke lovligt at markedsføre i Danmark fordi importøren ikke har kunnet fremvise dokumentation i form af overensstemmelseserklæring og overensstemmelsesvurdering for apparatet.

Samtidig mangler der en række lovpligtige danske påskrifter på apparatet, ligesom det ikke lever op til kravene om advarselsmærkning på dansk. Slutteligt er apparatet ikke mærket med en række oplysninger, der er afgørende for en korrekt og sikker brug af apparatet, herunder eksempelvis hvilken gastype og hvilket gastryk apparatet anvendes med.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Campingagenten
Forhandler
Campingforhandlere i DK
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen har stoppet markedsføringen af apparatet på grund af den manglende dokumentation for at apparatet er lovligt sammenholdt med, at forbrugeren kan placeres i en farlig situation ved brug af apparatet, fordi der ikke er korrekt mærkning.
Det drejer sig om O-Grill 500, O-Grill 600 og O-Grill 900T fra fabrikanten O-Glory, der er solgt hos campingforhandlere i DK.