Farlige produkter

Flishugger

Flishugger fabrikat NHS 220i

Produktbeskrivelse

Træflishuggeren er beregnet til erhvervsmæssigt brug, og drives af kraftoverføringen på en traktor. Flishuggeren har en tragthøjde på 385 mm over terræn, en tragtdybde på 1274 mm, og den er ikke forsynet med sikkerhedsstop under tragten. Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at dette ikke giver en tidssvarende sikring mod, at operatøren kan blive trukket ind i tragten. Flishuggeren er dermed ikke i overensstemmelse med maskindirektivets krav.

Fabrikant:
NHS Maskinfabrik A/S
Bergsøevej 6
8600 Silkeborg.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Sikkerhedsstyrelsen har udstedt formod mod markedsføringen af nye flishuggere indrettet som beskrevet. Forbuddet gælder ikke flishuggere som allerede er markedsført i henhold til standarden DS/EN 13525:2005 +A2:2009 træflishuggere. Standarden har tidligere givet formodning om overensstemmelse med maskindirektivet, men formodningsretten er blevet tilbagekaldt i 2014. Tidssvarende sikkerhedskrav fremgår af standardforslaget DSF/FprEN 13525 Skovbrugsmaskiner – Flismaskiner – Sikkerhed. Forslaget er vedtaget og forventes snart offentliggjort og harmoniseret.