Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Fingerdukker


Produktbeskrivelse

Produktet kan frigive smådele, som udgør en kvælningsrisiko for småbørn. Produktet lever ikke op til krav om mærkning af legetøj.

Har du købt produktet, skal du holde op med at bruge det.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
AliExpress
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.