Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Dinosaur


Produktbeskrivelse

Produktet kan blive overophedet og give risiko for, at barnet kan brænde sig på det. Produktet lever ikke op til kravene til mærkning af legetøj.

Har du købt produktet, skal du holde op med at bruge det.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
AliExpress
Anden information

Sikkerhedsstyrelsen kontakter platformen og beder dem stoppe salget af produktet.