Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Byggevarer – Brandtryk

KAC, System Sensor and Notifier Flexi Call Points

Produktbeskrivelse

Producenten KAC Alarm Company Ltd and Pittway Tecnologica Srl, har identificeret et problem med nogle af deres brandtryk. Advarslen gælder for:

  • KAC
  • System Sensor
  • Notifier Flexi Call Points

Produktet kaldes tilbage fra alle slutbrugere og distributører.

KAC: Er fremstillet og sendt mellem 27. juli til 7. september 2020.

Varer på lager kan identificeres af produktionsdatokoder fra 2031 til 2036.

Modelnummeret inkluderer “F” som følger:

  • Manuelle opkaldspunkter: M ** - ***** F - ****
  • Vandtætte opkaldspunkter: W ** - **** * F - ****

System Sensor: Er fremstillet og sendt mellem 3. August til 18. september 2020. Varer på lager kan identificeres af produktionsdatokoder fra 2032 til 2037.

Modelnummer inkluderer R5A-RF.

Notifier Flexi Call Points: Modelnummer NRX-WCP

Produktionsdatokoder kan findes på emballagen eller på etiketten bag på ”Call Point”.

Brandtrykket virker ikke efter hensigten. Dette udgør en brand og sikkerhedsrisiko.

Der har ikke været anmeldt uheld forbundet med det berørte produkt og risikoen er vurderet som lav.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Flere i hele Europa
Anden information

Fabrikanten beder alle kunder (distributører) om at stoppe salget af de berørte produkter samt tilbagekalde produkterne til øjeblikkelig udskiftning uden omkostninger.

KAC Alarm Company har sendt instruktion til kunder (distributører) om udskiftning af allerede installerede defekte produkter uden omkostninger.