Farlige produkter

Børnegitter

KB-Auto, prod. 012015

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.


Dato: 08.06.2017

Produktbeskrivelse

Afstanden mellem stængerne overholder ikke standardens krav. Dette kan medføre skadelig klemfare for et barn. Endvidere er fastgørelse af gitteret til døråbningen utilstrækkelig i forhold til standarden.
Dette kan medføre, at et barn kan passere gitteret og derved komme til skade.
Forbrugeren bør stoppe med at bruge gitteret, kontakte butikken, hvor de har købt produktet og høre hvorledes de skal forholde sig.

Dato

Produktdetaljer

Forhandler
Diverse butikker
Anden information

Importøren har stoppet salget af produktet, og udsendt en "ADVARSEL - TILBAGEKALDELSE" opslag til opsætning i de butikker, hvor produktet er solgt.