Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri af mine

Røgsky

Produktbeskrivelse

Der er risiko for, at artiklen bryder i brand efter funktion. Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier.
Der er risiko for, at artiklen ikke har fuld funktion og indeholder dele, der ikke går af under afskydning. 
Ved forsøg på at genantænde fundne dele, er der risiko for forbrænding og i værste fald øjenskader.

Dato

Produktdetaljer

Importør
LCH Fireworks A/S
Anden information

Artiklen "Røgsky" 100 skuds effektbatteri med CE-reg.nr. 0163-F2-5300, varenr. 14-10100-001 og batch nr. 20-2706-021, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.