Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri - Kombination af fontæne og fyrværkerirør

Big Box 9

Produktbeskrivelse

Der er risiko for at artiklen bryder i brand efter funktion. Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Fyrværkerieksperten A/S
Anden information

Artiklen ”Big Box 9" med CE-reg.nr. 0163-F2-5214, vare nr. 07996.8908, batch nr. 20-26027 skal trækkes tilbage og må ikke sælges.