Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri - kombination af fontæne og fyrværkerirør

DARK SPIRIT BRILLIANT 5

Produktbeskrivelse

Der er risiko for, at batteriet går af i for lav højde, hvilket medfører et for højt lydtryksniveau og gløder under 8 meter. Forbrugeren risikerer at blive ramt af effekter fra artiklen med alvorlig risiko for forbrændingsskader eller i værste fald øjenskader. Et for højt lydtryksniveau udgør en risiko for, at forbrugeren kan få en høreskade.

Der er risiko for at artiklen ikke har fuld funktion og indeholder dele, der ikke går af under afskydning. 
Ved forsøg på at genantænde fundne dele, er der risiko for forbrænding og i værste fald øjenskader.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Fyrværkeri eksperten A/S
Anden information

Artiklen ”DARK SPIRIT BRILLIANT 5” 25 skuds batteri med CE-reg.nr. 0163-F2-5217, varenr. 07026.8054 og batch nr. 20-15065, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.