Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri af fyrværkerirør

JAPAN MISASA

Produktbeskrivelse

Der er risiko for, at batteriet har for kort luntebrændtid og dermed er der risiko for at du ikke når at komme væk inden batteriet går i gang. Dermed er der risiko for forbrændings og i værste fald øjenskader.

Der er risiko for at artiklen bryder i brand efter funktion. Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Anden information

Artiklen ”JAPAN MISASA” 49 skuds batteri med CE-reg.nr. 1008-F3-69259895, varenr. BA-LL-49-18-34 og batch nr. 2018-01, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.