Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri af fyrværkerirør

SAVANNE

Produktbeskrivelse

Der er risiko for at artiklen ikke har fuld funktion og indeholder dele, der ikke går af under afskydning. 
Ved forsøg på at genantænde fundne dele, er der risiko for forbrænding og i værste fald øjenskader.

Der er risiko for at artiklen bryder i brand efter funktion. Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier.

Der er risiko for, at batteriets lydtryk er for højt og dermed er der risiko for, at du kan få en høreskade.

Dato

Produktdetaljer

Importør
LCH Fireworks A/S
Anden information

Artiklen ”SAVANNE” 30 skuds batteri med CE-reg.nr. 0163-F2-5302, varenr. 14-20030-002 og batch nr. 20-2725-036, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.