Arkiv over farlige produkter

Denne side bliver ikke opdateret, men fungerer fortsat som arkiv for produktsager oprettet før d. 1. april 2021.

Batteri af fyrværkerirør

Kongens diamanter

Produktbeskrivelse

Der er risiko for at artiklen ikke har fuld funktion og indeholder dele, der ikke går af under afskydning. 
Ved forsøg på at genantænde fundne dele, er der risiko for forbrænding og i værste fald øjenskader.

Dato

Produktdetaljer

Importør
Brilliant Fireworks ApS
Anden information

Artiklen ”Kongens diamanter” 16 skuds batteri med CE-reg.nr. 1008-F2-69256888, varenr. 9911603 og batch nr. 01-6514013A-2018, skal trækkes tilbage og må ikke sælges.