Farlige produkter

Arbejdslampe

Malmbergs Castor LED, Art. no. 99 750 16.

Sagsbehandlingen på produktet er afsluttet

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at fabrikant, importør og forhandler har afhjulpet risikoen ved produktet på en tilfredsstillende måde.

Dato: 30.10.2018

Produktbeskrivelse

Arbejdslampen er konstrueret således, at der kan komme vand ind i lampen. Vandet kan komme i kontakt med spændingsførende dele, hvilket kan medføre risiko for alvorligt elektrisk stød ved brug af lampen.

Du skal derfor stoppe med at bruge arbejdslampen og kontakte den butik, som du har købt lampen i.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

Malmbergs er i gang med at tilbagekalde Castor transportabel LED-projektør, 10W. Art. no. 99 750 16.