Farlige produkter

Aktivitetscenter til baby

Aktivitetscenter til baby, Baby Gym

Produktbeskrivelse

Næbbet på en af træfuglene er faldet af under leg på grund af mangelfuld limning. Der er kun kommet indberetninger om et enkelt tilfælde i Norge.
Hvis næbbet falder af og er tilgængelig for barnet, udgør den en smådel, som kan være farlig, hvis den kommer i munden på barnet.
Hold øje med næbbet og kontakt din forhandler, hvis du har oplevet noget lignende eller er utryg ved legetøjet.

Dato

Produktdetaljer

Anden information

På grund af tilfældet i Norge har producenten valgt at fjerne Baby Gym fra forhandlerne. Man har også indstillet produktionen af Baby Gym, og arbejder på en løsning, som sikrer, at næbbene fremover bliver en integreret del af fuglens krop.
Har du spørgsmål vedrørende legetøjet eller denne information, skal du kontakte din forhandler.