Sikkerhedsstyrelsen

Brug af fyrværkeri

Fyrværkeri er som udgangspunkt farligt, og derfor er det vigtigt at udvise en sikker adfærd. Blandt andet ved at følge sikkerhedsinstruktionen på produktet. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på fyrværkeriområdet og står desuden for forebyggende oplysningskampagner om fyrværkeri.