Materialebestilling

Materialebestilling

CE-mærkning (folder)

Produktbeskrivelse

De fleste elektriske produkter, der sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. Denne folder henvender sig til fabrikanter og importører af elektriske produkter og gennemgår de vigtigste krav, der er til CE-mærkning. Den er skrevet ud fra kravene i lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og CE-mærkningsdirektivet (93/68/EØF).

Bestil

Pris
0,00 kr.ekskl. moms pr. produkt