Kvalitetsledelsessystem (KLS)

Skal jeg have et KLS på alle autorisationsområder?

Du kan nøjes med at have et enkelt kvalitetsledelsessystem, men det skal beskrive alle dine autorisationsområder.

Der skal dog være en godkendelse på hvert enkelt område.

Hvor finder jeg en godkendt kontrolinstans?

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række virksomheder til at efterprøve og godkende kvalitetsledelsessystemer (KLS) for autoriserede og godkendte virksomheder.

Se listen over godkendte kontrolinstanser.

Kan jeg få fristen for godkendelse af mit KLS udsat?

Nej, du skal altid have et gyldigt kvalitetsledelsessystem (KLS) i din virksomhed. Godkendelsen af dit KLS gælder i 2 år.

Derfor skal du - inden der er gået 2 år fra din seneste godkendelse - sørge for, at dit KLS er blevet gengodkendt.

Læs mere om kravet om et KLS

Kan jeg bruge et ISO certifikat i stedet for et godkendt KLS?

Ja, hvis din virksomhed anvender et kvalitetsledelsessystem, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan, kan det træde i stedet for. Der vil typisk være tale om en ISO-certificering, fx ISO 9001:2015.

Vær opmærksom på, at certifikatet skal dække det fagområde, du har eller søger om autorisation til.

Hvis du overgår fra KLS til ISO, skal du sende dit godkendelsescertifikat til sik@sik.dk