Spørgsmål og svar om gebyrændringer

På denne side kan du læse svarene på de mest spurgte spørgsmål om de nye gebyrer, der træder i kraft d. 1. januar 2021.

Autorisationsordningen (el-, vvs-, gas- og kloakområdet)

Hvor meget justeres gebyret?

Autorisationsordningens gebyr for ansøgning om:

  • autorisation eller godkendelse af en virksomhed

    og
     
  • godkendelse som faglig ansvarlig

stiger fra 1.250 kr. til 3.725 kr.

Hvorfor stiger gebyret?

For gebyrordninger er der krav om samlet økonomisk balance. Baggrunden for stigningen er, at det i en periode har vist sig, at der ikke er tilstrækkelig balance mellem ressourceforbrug og indtægter i ordningen.
 

 Økonomien og den økonomiske balance revurderes årligt jf. statens budgetvejledning.

 

Hvornår træder det nye gebyr i kraft?

Gebyret træder i kraft 01.01.21. Ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du skal betale den gamle eller nye gebyrsats. Betalingen foretages samtidig med indsendelse af ansøgningen.

Huseftersynsordningen: Gebyr for tilstandsrapporter

Hvor meget justeres gebyret for tilstandsrapporter?

Gebyret pr. færdiggjort tilstandsrapport i HUSWEB falder fra 146 kr. til 125 kr.

Gebyret for el-installationsrapporter ændres ikke.

Hvorfor falder gebyret?

For gebyrordninger er der krav om samlet økonomisk balance. Baggrunden for nedjusteringen er, at der i en periode ikke har været tilstrækkelig balance mellem ressourceforbrug og indtægter i ordningen.

Økonomien og den økonomiske balance revurderes årligt jf. statens budgetvejledning.

Hvornår træder det nye gebyr i kraft?

Gebyret træder i kraft 01.01.21. Færdiggørelsestidspunktet for tilstandsrapporten er afgørende for, om du skal betale den gamle eller nye gebyrsats.

Betalingen foretages samtidig med endelig færdiggørelse af rapport i HUSWEB.

Tatovørordningen: Gebyr for registrering af tatoveringssted

Hvor meget stiger gebyret?


Det årlige gebyr for henholdsvis nyregistrering og for opretholdelse af registrering af tatoveringssted stiger fra 5.776 kr. til 6.500 kr.


Der betales ét gebyr pr. tatoveringssted.

Hvorfor stiger gebyret?


Gebyrer fastsættes, så der opnås samlet økonomisk balance. For nye gebyrordninger betyder det, at gebyret ved opstarten fastsættes ud fra forventningerne til hhv. det kommende ressourceforbrug og antal gebyrbetalere/indtægter. Gebyrfastsættelsen bygger således blandt andet på forventningerne til regelefterlevelsen på området. Efter de første års drift har der vist sig væsentlige afvigelser i de økonomiske forudsætninger, og at der dermed ikke er økonomisk balance eller udsigt til balance i ordningen.
 

I henhold til de gældende regler på gebyrområdet skal det minimum én gang årligt evalueres, om gebyrordninger har sigte mod samlet økonomisk balance. På bagrund af de realiserede resultater og forventningerne til de kommende år, er det derfor nu nødvendigt at forhøje gebyret pr. 1. januar 2021.
 

Også herefter vil ordningen løbende bliver evalueret i forhold til målet og kravet om samlet økonomisk balance, hvorfor der årligt kan forekomme gebyrjusteringer på baggrund af justerede markedsforudsætninger mv. På den vis sikres det ligeledes, at der ikke opnås overdækning i gebyrordningen.

Hvornår træder gebyret i kraft?


Gebyret træder i kraft 01.01.21. Tidspunktet for nyregistrering er afgørende for, om du skal betale den gamle eller nye gebyrsats.  


For opretholdelse er udgangspunktet, at der betales den sats, der er gældende på årsdagen for opretholdelse af registrering. Men, hvis man betaler opretholdelse tidligere og senest 31.12.20 (for et tatoveringssted med ”årsdato” i 2021), betales 2020-satsen.


Læs mere om fornyelse af din registrering her.

Hvorfor har jeg fået et brev om opretholdelse eller fornyelse af min registrering, når jeg har lukket mit tatoveringssted?


Du er højst sandsynligt ikke afmeldt registret over tatoveringssteder.


Hvis du står i registret på årsdatoen, vil du blive opkrævet et registreringsgebyr for det efterfølgende år. Gebyret skal betales – også selvom du ikke længere har aktiviteter på dit tatoveringssted medmindre, der sker afmelding senest 14 dage efter, du er stoppet med dine aktiviteter.


Du kan afmelde dit tatoveringssted her