Sådan foregår en gennemgang af elinstallationerne

En elinstallationsrapport er en del af huseftersynsordningen. Når rapporten laves, gennemgår en autoriseret elinstallatørvirksomhed husets elinstallationer.

Før besøget af en autoriseret elinstallatørvirksomhed

Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed skal lave en elinstallationsrapport, kræver det at en fagperson laver en gennemgang af  husets elinstallationer baseret på stikprøver. Inden gennemgangen skal sælgeren udfylde nogle oplysninger om, hvorvidt husets elinstallationer fungerer.

Under besøget

Når fagpersonen fra elinstallatørvirksomheden går  ejendommens elinstallationer igennem, udvælger han en række elinstallationerne ud fra sin erfaring og professionelle faglige vurdering, som han skiller ad og tjekker for eventuelle fejl. Stikprøverne han udvælger er eksempelvis stikkontakter, lampeudtag og indbygningsspots. Han tjekker også eltavlen og laver forskellige målinger på husets elinstallationer.

De fejl, som den autoriserede elinstallatørvirksomhed finder, bliver beskrevet og bedømt med en karakter.

Efter besøget

Når fagpersonen har gået  de udvalgte installationer i huset igennem, laver han en elinstallationsrapport, som bliver sendt til sælgeren.