Statistik over elbrande i Danmark og Europa

Her på siden kan du se statistik over brande, brandårsag og omkomne.

Europæiske tal over elbrande

Comparative table of electrical fires in Northwestern Europe (FEEDS Report 2017)
 

Per year # Population Number of dwellings Electrical fires (reported or not)
Austria 8.665.550 3.778.180 6.423
Belgium 10.449.361 4.372.881 7.434
Denmark 5.581.503 2.790.751 4.744
Finland 5.476.922 2.908.245 4.944
France 66.259.012 27.259.012 50.429
Germany 80.854.408 41.550.300 65.250
Ireland 4.892.305 1.815.045 3.086
Luxemburg 570.252 221.828 377
Netherlands 16.947.904 6.921.070 11.766
Sweden 9.801.616 4.763.585 8.098
United Kingdom 64.088.222 27.767.000 51.369
Total 273.587.055 124.147.897 213.920

 

Dødsbrande og omkomne ved brand i 2017

Statistik fra Beredskabsstyrelsen med fordelinger på køb, alder, brandsted og formodet brandårsag.

Omkomne mænd
Alder Omkomne Procent
Under 15 år 0 0,0
15-29 år 3 8,8
30-49 år 6 17,6
50-66 år 14 41,2
67-79 år 4 11,8
80-89 år 7 20,6
90 år og derover 0 0,0
I alt 34 100,0

 

Omkomne kvinder
Alder Omkomne Procent
Under 15 år 0 0,0
15-29 år 1 3,7
30-49 år 3 11,1
50-66 år 9 33,3
67-79 år 7 25,9
80-89 år 5 18,5
90 år og derover 2 7,4
I alt 27 100

 

Brandsteder
Brandsteder Omkomne Brande
Lejligheder 18 18
Plejehjem, beskyttede boliger mv. 7 7
Villaer 30 27
Anden bolig 2 2
Uoplyst bolig 3 3
Boliger i alt 60 57
     
Skur i haven 0 0
Udendørs 1 1
Ialt 60 58

 

Formodede brandårsager*
Formodede brandårsager Omkomne Brande
Tobaksrygning diverse 19 19
Rygning i sengen 11 11
Rygning i alt  30 30
Væltet lampe 2 2
Defekt el-artikel (kortslutning) 1 1
Uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand 1 1
Elektricitet i alt 4 4
Påsat 3 2
Selvmord 3 3
Uforsigtighed i forbindelse med madlavning 1 1
Stearinlys 6 5
Uforsigtighed med fyringsanlæg/brændeovn 3 2
Andet 5 5
Ukendt 6 6
I alt 61 58

* Foreløbig fordeling - kan komme ændringer